ดูกราฟวัดประสิทธิภาพการว่ายน้ำ Archives - สวิมยัวร์เซลฟ

ดูกราฟวัดประสิทธิภาพการว่ายน้ำ

September 5, 2018

กราฟวัดประสิทธิภาพการว่ายน้ำ SPL/สระ25 เมตรหรือหลา

หากว่าคุณได้เรียนรู้และพัฒนาการว่ายน้ำของตัวเองมาจนถึงระดับหนึ่งแล้ว หากต้องการวัดว่า ตัวเราเองนั้น กำลังว่ายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่า?? เรามีวิธีการวัดที่เป็นรูปธรรมและมีความแม่นยำ รูปแบบที่ง่ายและมีความน่าเชื่อถือที่สุดก็คือการใช้ตัวเลขจำนวนการสโตรกที่คุณทำได้  โดยเรียกกันว่า Strokes Per Length หรือ SPL โดยการนับแขนของคุณ   การสโตรกที่มีประสิทธิภาพ คุณควรเคลื่อนที่ไปได้เท่ากับระยะความยาวของแขนคุณ ขณะที่ใช้แขนหนึ่งสโตรก หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ กว่านี้ ก็คือ มือของคุณควรยกออกจากน้ำ ในตอนที่แขนอีกข้างยืดเหยียดไปสุดทางข้างหน้า หรือเสร็จสิ้นการสโตรกแล้ว   เมื่อลำตัวคุณเคลื่อนที่ไป คุณจะรู้ได้ว่า […]