ว่ายน้ำ ตลอดชีวิต : swimming for life : - สวิมยัวร์เซลฟ ว่ายน้ำ ง่ายๆ ฝึกได้ด้วยตัวเอง

Swimming for Life

swimming for life :ว่ายน้ำตลอดชีวิต

             ในการที่จะทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข มีอายุยืนยาว มันต้องอาศัยองค์การหลายๆหลาย หลักๆ ก็จะเป็น สุขภาพกายและสุขภาพใจ
การดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงสมวัยหรือดีกว่าวัยอยู่เสมอเป็นเรื่องที่ดี เริ่มตั้งแต่การบริโภคอาหารที่ไม่เลี่ยงจากโรคกลุ่ม NCDs
ลดละเลิกสิ่งมึนเมา การพักผ่อนอย่างเพียงพอและการออกกำลังกายที่เหมะสม ว่ายน้ำนับเป็นกีฬาที่เป็นตัวเลือกที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพ
เพราะเป็นการออกกำลังกายแบบไม่มีแรงกระแทกและยังช่วยบริหารกล้ามเนื้อๆ ทุกส่วน หากคุณมีความสามารถในการว่ายน้ำได้ในระดับหนึ่งแล้ว
ควรที่จะพัฒนาความสามารถของตนเองให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ หากมีโอกาสอาจจะช่วยแนะนำคนอื่นอย่างพอประมาณ เพื่อสร้างสังคมของการว่ายน้ำอย่างมีความสุข
การว่ายน้ำบ้างครั้งก็ดูน่าเบื่อหน่ายเพราะต้องทำอยู่คนเดียว การสร้างสังคมตามสระว่ายน้ำที่คุณว่ายอยู่เป็นประจำ พูดคุยทักทายกัน
สร้างเป้าหมายในการว่ายน้ำ แบบค่อยเป็น ค่อยไป พัฒนา เรื่อยๆ ที่ละเล็ก ที่ละน้อย และมีความสุขจากการทำสิ่งนั้นโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบผลลัพธ์กับใคร
ขอเพียงแค่ได้ทำก็มีความสุขแล้ว สิ่งเหล่าคงช่วยให้การว่ายน้ำไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อ หากสุขภาพร่างกายแข็งแรง  คุณภาพชีวิตก็จะดีในระดับไม่ติดลบ
เราสามารถที่จะทำความฝันอย่างอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน การทำธุรกิจ หน้าที่ต่อครอบครัว เพื่อนฝูง สังคม แต่หากสุขภาพร่างกายแย่
คุณอาจจะต้องเร่งฟื้นฟูสักหน่อย เพื่อกระตุ้นและยกระดับคุณภาพของคุณเอง
สวิมยัวร์เซลฟ ขอเชิญชวนคุณออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ swimming for life  หรืออาจจะเป็นกีฬาที่คุณชื่นชอบหรือสะดวก
เพื่อเสริมสร้างสิ่งที่จะช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตของคุณและเป็นรากฐานช่วยคุณให้ทำฝันในชีวิตให้เป็นจริง…..